Количка
0 продукта
 
Препоръчани
 

Условия за ползване

Опредeления

Електронен магазин shop.lusi.bg – eлектронен магазин за продажба на стоки с марката Lusi.bg/ Lusi и свързаните с тях услуги. Електронният магазин предоставя на клиентите информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

Общи условия - Настоящите общи условия за доставка на продукти от Lusi.bg на клиентите.

Lusi.bg – ЛУСИ-1996 ЕООД - собственик на търговската марка Lusi.bg, ЕИК:.................; адрес на управление: гр. ХАСКОВО, Ул. Места 20 управител: Нутие Ариф

Клиент – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния магазин на Lusi.bg. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им предсатвители или надлежно упълномощени лица.

Продукти – всички стоки, публикувани в каталога на електронния магазин на Lusi.bg.

Продукти по поръчка  – стоки, които клиентът може да поръча да бъдат изработени по негово желание.

Процедура за регистрация

За регистрация в електронен магазин Lusi.bg, моля натиснететук.

Процедура за поръчка

След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че клиентът е направил поръчка на избрани от него продукти и приема настоящите общи условия.

След извършване на поръчката клиентът получава потвърждение по електронната поща, която е попълнил във формуляра за поръчка, с всички данни за поръчката.

За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на формулярите за поръчка, което може да увреди нашите клиенти, поръчките се считат за приети от Lusi.bg след изпращането на потвърждение по електронна поща от Lusi.bg до клиента и получаване на пълния размер на цената на поръчаните продукти и цената на доставката, ако такава се дължи. При плащане с наложен платеж, поръчките се считат за приети след потвърждение от страна на Lusi.bg по телефона.

 

Доставка

Всички продукти, които в момента на поръчката са в наличност и са поръчани до 16:00 часа, могат да бъдат доставени най-рано на следващия работен ден.

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани след 16:00 часа или в неработен ден, могат да бъдат доставени най-рано до два работни дни.

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани в петък след 16:00 часа, в събота или в неделя, могат да бъдат доставени във вторник или ако понеделник и/или вторник не са работни дни – през втория работен ден след вторник.

За продуктите, които не са налични, клиентът ще получи обаждане или писмо по електронната поща с допълнителна информация за възможните срокове за доставка.

Ако поръчаните продукти не могат да бъдат доставени, Lusi.bg ще се свърже с клиента и ще му предостави информация относно замяната на поръчаните продукти или възможностите за връщане на заплатената от клиента цена.


Стоки по поръчка

За продуктите „по поръчка“ клиентът ще получи обаждане или писмо по електронната поща с допълнителна информация за сроковете за доставка.
Краен срок на доставка

Независимо от горните условия Lusi.bg доставя поръчаните продукти до 7 дни от поръчката.
Куриери

Доставката на поръчаните продукти се организира от Lusi.bg чрез избран от Lusi.bg куриер.

Адрес на доставката

Lusi.bg изпраща стоките на адреса, посочен от клиента.

При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, Lusi.bg ще се свърже с клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на клиента и клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните стоки.

Lusi.bg не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите.

При ненавременна доставка Lusi.bg не дължи неустойка на клиента.

Невъзможност за доставка

Когато Lusi.bg не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните продукти, Lusi.bg ще уведоми клиента и ще възстанови платените от клиента суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да достави поръчката.

Цени

Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС.

Цените на продуктите са актуални към датата на поръчката.

Начини на плащане
Заплащането на цената на поръчаните продукти се извършва посредством изчерпателно изброените по-долу начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на електронния магазин Lusi.bg, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

Плащането на цената се осъществява по следня начин:

1. Чрез наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката;


Документ за плащане

Във всички случаи клиентът получава касова бележка и стокова разписка с описание на стоката в пакета, освен ако не е заявил, че поръчката е подарък и желае да получи документите на друг адрес. В този случай Lusi.bg изпраща документите на допълнително посочения адрес, като обикновена поща и не носи отговорност за тяхното навременно пристигане или липсата им.

Във всички случай клиентът може да посочи изрично и да получи фактура или Invoice за стоката, като трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактура или Invoice.

Lusi.bg може да откаже да извърши продажбата, ако има невъзможност за проверка на фирмата на клиента. Lusi.bg не отчислява ДДС, ако клиентът заяви, че не е регистриран по ДДС или ако проверката на фирмата на клиента покаже, че фирмата не е регистрирана по ДДС.

Намаления, карти за отстъпка и промоции

За информация относно намаленията, картите за отстъпки и промоциите, които предлагаме на нашите клиенти, моля натиснете тук.
Когато Lusi.bg предлага повече от една промоция за едни и същи продукти по едно и също време, клиентът ползва промоцията, която му предоставя най-висок процент отстъпка от цената на продуктите.

Връщане на продукти и рекламации

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:
* Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения преглед;
* Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката
* Цената не съответства на дължимата цена.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако клиентът се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми Lusi.bg и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин (пране, гладене и др.) В този случай Lusi.bg възстановява на потребителя заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:
* Дефекти на продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива);
* Размерът, който сте поръчали не отговаря на посочения в описанието му;
* Несъответствие между показания в сайта и получения от Вас продукт, което не се отнася до нюанси в цвета.
В случай, че установите някой от посочените проблеми, трябва да се свържете с нас не по късно от 3 дни, от получаването на стоката. Всички разходи по връщането на стоката и/или доставянето на нова при рекламация са за сметка на Lusi.bg.

Връщане на стоката е възможно единствено и само, ако стоката се върне в пълна окомплектовка и не минала каквато и да е обработка (пране, гладене), не са били премахнати никакви етикети и не била употребявана.
Транспортните разходи по връщане на стоката се за сметка на клиента, освен в случай на рекламация.
Отказване от продукта и връщането му е невъзможно в случай, че е продукт по поръчка, освен ако връщането не е свързано с предявена рекламация.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от Lusi.bg, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банков път в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка от Lusi.bg.
Врънати пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!

Несъответствие на цветовете
Lusi.bg се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които клиентът вижда на своя монитор, зависят от множество фактори, Lusi.bg не може да гарантира, че мониторът на клиента ще покаже истинските цветове. Различните нюанси на цветовете не се считат за неточно изпълнение на доставката и не са основание за тяхната рекламация или връщане.
Отказ на доставката
Lusi.bg има право да откаже доставката на поръчани продукти, в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия.
Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати.
В този случай Lusi.bg не носи отговорност за неизпълнение на доставката.
Lusi.bg има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
1. информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;
2. действията на клиента могат да увредят Lusi.bg.

Лични данни
Lusi.bg се задължава да положи надлежната грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Lusi.bg или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Lusi.bg.
При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от Lusi.bg данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Lusi.bg не носи отговорност при неизпълнение на доставката.
Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.
Lusi.bg има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие. С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на Lusi.bg да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от Lusi.bg за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.
Въпреки написаното по горе Lusi.bg няма да изпраща непоискани търговски съобщения на клиентите си повече от веднъж годишно освен ако те не са заявили,че желаят да получават такива.
Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.
Lusi.bg няма да предоставя личните данни на трети страни с изключение на предвидените в закона случаи, включително когато те бъдат изискани от компетентен държавен орган.

Подаване на оплаквания
Клиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на Lusi.bg не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.
Адресът за подаване на оплакване в писмена форма е: гр. ХАСКОВО, Ул.Места 20,ЛУСИ 1996 ЕООД,Управител Нутие Ариф
Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: lusirizi@abv.bg; sales@lusi.bg
Срокът за подаване на оплакване е до 30 дни след възникване на събитието, предмет на оплакването.
Lusi.bg ще разгледа надлежно изготвените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от клиента.
Приложимо право
За неуредените въпроси се прилага българското законодателство. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни от Lusi.bg, се разрешават от компетентния български съд.

Авторски права
Цялото съдържание на електронния магазин Lusi.bg, включително Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани в електронния магазин Lusi.bg, както и самите продукти, техните кройки и отделните им елементи, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Lusi.bg и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.
Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на електронния магазин Lusi.bg.

Комуникация с клиента
С попълването на личните си данни и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие Lusi.bg да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка, включително да изпраща на клиента рекламни материали по пощата или по куриер. Клиентът може да откаже получаването на рекламни материали по пощата или по куриер като изпрати уведомление на Lusi.bg на следния електронен адрес: lusirizi@abv.bg; sales@lusi.bg .
С попълването на личните си данни или координати за връзка, както и с поръчката от електронния магазин Lusi.bg, клиентът дава изричното си съгласие Lusi.bg да се свърже с клиента за потвърждение на наличността, количеството, както и други параметри на поръчката и доставката.
Предоставянето на лични данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава Lusi.bg да осъществи контакт с клиента.

Информация и съгласие
Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
1. името и адреса на доставчика Lusi.bg;
2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Lusi.bg;
3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
4. стойността на транспортните разходи;
5. начина на плащане и другите условия на доставка;
6. правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върната;
7. периода, за който цената на продуктите е в сила;
8. условията за употреба на продуктите;
9. условията и срока на гаранцията.
Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в електронния магазин Lusi.bg и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.
Частична недействителност
Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.
Непреодолима сила
Lusi.bg не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.
При наличие на непреодолима сила Lusi.bg следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.
Lusi.bg не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на клиент.

Изменение на Общите условия
Lusi.bg си запазва правото да променя Общите условия интернет страницата на електронния магазин, без предварително уведомление до клиентите.
Lusi.bg не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на електронния магазин, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Lusi.bg.